یاد مردان مرد...جوانان رشید و از خودگذشته این سرزمین دلاورخیز گرامی باد.

سال پیش ... در روزی چون امروز، در دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱، هزاران رزمنده ایرانی شبانه و پنهانی از عرض کارون عبور کردند و پس از ۲۰ کیلومتر پیاده روی ،با رسیدن به جاده اهواز-خرمشهر ، نبردی سنگین را با یگان های زبده عراقی آغاز کردند که "بیت المقدس" نام گرفت....آن نبرد دلاورانه که رزمندگان ایرانی ۲۳ شبانه روز و بی وقفه در آن جنگیدند و گاه به نبرد تن به تانک کشیده شد، در سوم خرداد ۱۳۶۱ به آزادی خرمشهر، دردانه ایرانیان، پس از ۵۷۵ روز اشغال انجامید.....یاد آن جانفشانی ها همیشه با ایران و ایرانیان باد...

/ 1 نظر / 19 بازدید