لطفاشهدا را رنگ نکنید! نمادهای ایثار و استقامت راحراج نکنید! روزی بایدپاسخ دهید؟

حسن یونسی، نایب رییس اول شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان، : «خیلی چیزها و خیلی ارزش‌ها در این سال‌ها نباید رنگی می‌شدند ولی وقتی کیسه آدم‌ها خالی می‌شود از هرچه در انبان دارند خرج می‌کنند. خواهش و خواهش، بگذارید چیزهایی برای این مردم بی‌رنگ باقی بماند. لطفا شهدا را رنگ نکنید».


/ 0 نظر / 30 بازدید