ما هنوز در محاصره هستیم / احسان سلطانی

 

محاصره «نام» و «قدرت طلبی»
«آزادی» را جیره بندی کرده اند
ظلم و ستم و زورگوییشان همه را هلاک کرده است
متجاوزان خارجی شما را در کانالی در فکه به محاصره گرفتند.
اما فکه و کانال حنظله امروز به وسعت ایران است
امروز بازماندگان شما به وسعت ایران در محاصره هستند
لشگر آزادی خواهان و مظلومان را امروز در اوین و رجایی شهر در محاصره قرار داده اند
آنها را با توهین و ناسزا هلاک میکنند
اگر شما را تشنگی و گرسنگی و آتش سنگین متجاوزان خارجی شهید کرد
بازی های فضیلت کش سیاسی اینها  امروز همه را از پا در آورده است
تو چه زیبا حصار را شکستی
به یاریمان بیا تا ما نیز حصار را بشکنیم
مایی که پس از سالها اینبار به دست جاه طلبان داخلی در محاصره هستیم
آری!ما هنوز در محاصره هستیم


نظرات وارده در یاداشت ها لزوما دیدگاه بنیاددلاوران نیست

/ 0 نظر / 16 بازدید