سفره هفت سین: یاد همه شیربچه های سرزمین ایران، فدائیان ایران زمین هم گرامی باد.

سفره هفت سین در جبهه ها ، یاد همه شیربچه های سرزمین ایران فدائیان ایران زمین هم گرامی چه آنها که رفتند چه آنها که با زخمی بر دل و تن جا ماندند ...

/ 0 نظر / 18 بازدید