به یاد سردار رشید اسلام و ایران

 

رزمندگان خراسانی قبل از عملیات والفجر3 در منطقه پل فلزی مهران

شهیدسرفراز مجیدرضا موحدی زاده در سن طفولیت به همراه پدر و مادرش در خواجه ربیع مشهد سال1342

شهید مظلوم و سردار رشید اسلام و ایران مجیدرضا موحدی زاده که در هنگام شهادت به دلیل اینکه قد برازنده ای داشت امکان قرارگرفتن در تابوت خویش را به شکل معمولی نداشت و به ناچار سر خونین شهید به طور زاویه دار و کج در تابوت قرارگرفته است. خدایش او را بپذیرد و در غرفه بهشت برینش جای و مقام والا دهد.

/ 0 نظر / 18 بازدید