عملى که براى خدا خالص نباشد، باطل است / علامه کرباسچیان

علّت اصلى، ایمان‏نداشتن به عالَم بعد و بقاى روح است. آرى، کسى که عالَم بعد از مرگ را قبول ندارد و مى‏گوید: بعد از این عالم خبرى نیست، نمى‏تواند قضاوت مردم را هیچ بداند و بگوید: من باید همه‏ى کارهاى خود را به‏طور خالص براى خدا انجام دهم تا بعد از مرگ در رفاه و آسایش باشم. از نظر این آدم، مرگ پایان زندگى است و براى چنین فردى، خالص‏بودن عمل و ریا نداشتن و این گونه مسائل معنایى ندارد. به عکس او، فرد معتقد به عالم بعد که عمر دنیا را نسبت به عالم آخرت مانند قطره به دریا مى‏داند امکان ندارد که در همه‏ى عمر قدمى براى رضاى مردم بردارد و خدا را در نظر نگیرد.

 

گاهى از اوقات پرده‏هایى از عالم غیب برمى‏دارند که شاید فردى از خواب غفلت بیدار شود و اعمال خود را خالصانه براى خدا انجام دهد. مرحوم صدرا که از علماى اراک بود مى‏گفت: در شصت سال قبل، پدرم از دنیا رفت. پس از یک هفته او را در خواب دیدم. پرسیدم: حال شما چه‏طور است؟ به نقطه‏اى از سینه‏اش اشاره‏اى کرد و گفت: این‏جا مى‏سوزد. گفتم: چرا؟ گفت: یک شاهى ( یک بیستم ریال ) به یزقل یهودى، عطّار سر کوچه، پول گل گاوزبان بدهکارم و در نتیجه گرفتار این عذاب‏ام! صبح به دکّان یزقل رفتم. گفتم: آیا پدرم به شما یک شاهى بدهکار است؟ گفت: سه هفته قبل، یک شاهى از من گل گاوزبان خرید و پولش را نداد. پول بیشترى به او دادم و این خواب را به کسى نگفتم. سه روز بعد، یکى از دوستان گفت: پدرت را در خواب دیدم؛ گفت: به صدرا بگو: پول یزقل را دادى؛ من آسوده شدم. خدا عاقبتت را به خیر کند!

 

شما را به خدا قسم؛ اگر کسى یک چنین عالَم باحساب و کتابى را حتّى احتمال هم بدهد، چگونه ممکن است در همه‏ى عمر کارى را جز براى خدا انجام دهد؟ چنین انسانى مى‏داند که روزى از همه‏ى این مردم جدا مى‏شود و تنها در اعماق خاک باید بماند و فقط در صورتى در آن عالم نجات پیدا مى‏کند که اعمالش به‏طور خالص براى خدا باشد.

 

بزرگى در محضر مرحوم آقاى بروجردى نشسته بود و سخنى نمى‏گفت. ایشان فرمودند: شما هم مطلبى بگویید. آن بزرگ فرمود: جدّم فرمود: « أخْلِصِ الْعَمَلَ فَإنَّ النّاقِدَ بَصیر » « عمل را خالص کن؛ همانا خریدار عمل تو که خداست خیلى بیناست». با شنیدن این جمله، مرحوم آقاى بروجردى به قدرى گریه کرد که دامنش تر شد.

 

آرى، در انسان‏هاى بزرگ حرف حق این‏طور اثر مى‏کند و در بى‏خبران هیچ اثرى ندارد و با زبان حال مى‏گویند: نصیحت همه عالم به گوش من باد است!

 

یکى از علماى بزرگ را بعد از مرگ در خواب دیدند. گفت: از من پرسیدند: چه آورده‏اى؟ گفتم: شصت سال نماز و روزه. گفتند: با این ریش، مى‏خواستى نماز نخوانى؟! ( یعنى وظیفه‏ات را انجام داده‏اى. ) گفتم : کتاب‏ها نوشتم و شاگردها تربیت کردم. گفتند: براى آن بود که فاضل شوى که به مقصودت رسیدى. گفتم: مکّه رفتم. گفتند: ولى موقع رفتن به تو گفتند که این سفر براى مزاجت هم خوب است!... وقتى ناامید شدم، جواهرى را به من دادند و گفتند: این مایه‏ى نجات تو است؛ این یک سفر مشهد است که خالص انجام داده‏اى.

 

عزیزم، به هوش باش که در پایان عمر از گذشته پشیمان نشوى.  خدا نگه ‏دارت باد

 

کتاب رسائل - نامه ۲۳

/ 0 نظر / 3 بازدید