بنیاد دلاوران ایران زمین( دلاویز )

من المؤمنین رجال صدقوا ماعاهدوالله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا

سیدمحمدخاتمی رئیس جمهورپیشین ایران در میان رزمندگان مدافع ایران و اسلام
نویسنده : بنیاد دلاوران ایران زمین(دلاویز) - ساعت ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٧/۱٢