بنیاد دلاوران ایران زمین( دلاویز )

من المؤمنین رجال صدقوا ماعاهدوالله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا

2خردادحماسه مردم دردفاع ازحقوق خویش/3خردادحماسه مردم دردفاع ازسرزمین خویش
نویسنده : بنیاد دلاوران ایران زمین(دلاویز) - ساعت ۱:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٢٦