بنیاد دلاوران ایران زمین( دلاویز )

من المؤمنین رجال صدقوا ماعاهدوالله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا

به یادآن هاکه جان شیرین خویش رافداکردندتاایران واسلام رحمانی بماند...
نویسنده : بنیاد دلاوران ایران زمین(دلاویز) - ساعت ۱:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٢٤