بنیاد دلاوران ایران زمین( دلاویز )

من المؤمنین رجال صدقوا ماعاهدوالله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا

به نگاه عمیق فرماندهان شهید، به عزم آهنین دلاوران، به صداقت لبخند بسیحیان عاشق و
نویسنده : بنیاد دلاوران ایران زمین(دلاویز) - ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٧/٢