بنیاد دلاوران ایران زمین( دلاویز )

من المؤمنین رجال صدقوا ماعاهدوالله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا

آیا معنای نگاه یک کودک به دستان قطع شده یک جانباز جنگ تحمیلی را می توان درک کرد؟
نویسنده : بنیاد دلاوران ایران زمین(دلاویز) - ساعت ٤:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٦/۳۱