بنیاد دلاوران ایران زمین( دلاویز )

من المؤمنین رجال صدقوا ماعاهدوالله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا

بازخوانی تاریخ : شرکت افراد نظامی در احزاب و گروه‌های سیاسی ممنوع شد
نویسنده : بنیاد دلاوران ایران زمین(دلاویز) - ساعت ٩:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٧
 

پس از انجام یک سری بررسی‌های سیستماتیک و در نظر گرفتن جوانب مختلف، شرکت پرسنل در هر نوع رفراندوم و رای‌گیری که به نحوی در تعیین سرنوشت ملت موثر باشد ضروری تشخیص داده شد لکن با توجه به اینکه ارتش ارگان اجرایی سیاست دولت بوده و رسالت و ماموریت آن عبارت از حفظ حدود و ثغور مملکت می‌باشد، شرکت پرسنل نظامی در احزاب و گروه‌های سیاسی به عنوان یک عامل تضعیف وحدت و یکپارچگی جامعه ارتش تشخیص داده شد. به علاوه ممکن است وجود ایدئولوژی و عقاید سیاسی متفاوت در ارتش موجب گردد که عناصر وابسته و متمایل به هر مکتب سیاسی، قدرت نظامی خود را در راه دامن زدن به اختلافات ایدئولوژیکی و مسلکی به کار گرفته و در نتیجه موجبات ازهم پاشیدگی ارتش، ناامنی و بی‌ثباتی کشور را فراهم آورند.


وزارت دفاع ملی دیروز اعلام کرد که شرکت پرسنل نظامی در احزاب و گروه‌های سیاسی اکیداً ممنوع است. اعلامیه وزارت دفاع حاکیست که شرکت افراد نیروهای مسلح در دسته‌بندی‌های سیاسی عامل تضعیف‌کننده «وحدت و یکپارچگی جامعه ارتشی» تشخیص داده شد که در عین حال «موجبات از هم پاشیدگی و ناامنی و بی‌ثباتی کشور را فراهم می‌کند». در عین حال به موجب اعلامیه مزبور شرکت افراد نظامی در رفراندوم‌ها و انتخابات مختلف اعم از مجالس قانونگذاری، ایالتی و ولایتی و غیره طبق قانون اساسی جدید آزاد خواهد بود. به قرار اطلاع با نظامیانی که مخالف بخشنامه وزارت دفاع رفتار کنند طبق مقررات نظامی حاکم بر کشور عمل خواهد شد. متن اعلامیه وزارت دفاع ملی به این شرح است:

بسمه تعالی

1 – پس از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ایران که در سرلوحه آن اعاده تمام آزادی‌های فردی و اجتماعی، استقرار دموکراسی، احقاق حقوق مستضعفین و کوتاه کردن دست غارتگران و چپاولگران داخلی و امپریالیسم خارجی قرار داشت، تامین آزادی‌های فردی پرسنل ارتش مد نظر قرار گرفته و در مورد شرکت پرسنل نظامی در احزاب و دستجات سیاسی نظراتی ابراز گردید.

2 – پس از انجام یک سری بررسی‌های سیستماتیک و در نظر گرفتن جوانب مختلف، شرکت پرسنل در هر نوع رفراندوم و رای‌گیری که به نحوی در تعیین سرنوشت ملت موثر باشد ضروری تشخیص داده شد لکن با توجه به اینکه ارتش ارگان اجرایی سیاست دولت بوده و رسالت و ماموریت آن عبارت از حفظ حدود و ثغور مملکت می‌باشد، شرکت پرسنل نظامی در احزاب و گروه‌های سیاسی به عنوان یک عامل تضعیف وحدت و یکپارچگی جامعه ارتش تشخیص داده شد. به علاوه ممکن است وجود ایدئولوژی و عقاید سیاسی متفاوت در ارتش موجب گردد که عناصر وابسته و متمایل به هر مکتب سیاسی، قدرت نظامی خود را در راه دامن زدن به اختلافات ایدئولوژیکی و مسلکی به کار گرفته و در نتیجه موجبات ازهم پاشیدگی ارتش، ناامنی و بی‌ثباتی کشور را فراهم آورند.

3 – علیهذا با در نظر گرفتن حقوق فردی پرسنل ارتش و با توجه به خطراتی که شرکت آنان در احزاب سیاسی برای کشور در بر خواهد داشت، تصمیم گرفته شد شرکت پرسنل نظامی در احزاب و دستجات مختلف سیاسی اکیداً ممنوع گردیده لکن حق مربوط به شرکت در رفراندوم‌ها و انتخابات مختلف (مجالس قانونگذاری، ایالتی، ولایتی و غیره) در قانون اساسی جدید که قریباً تدوین خواهد شد برای آنان منظور گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب فوق را جهت اطلاع و در نظر گرفتن مفاد آن به کلیه پرسنل کادر و وظیفه ابلاغ فرمایند.

روزنامه کیهان - 3 خرداد 1358