بنیاد دلاوران ایران زمین( دلاویز )

من المؤمنین رجال صدقوا ماعاهدوالله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا

سلام برخرمشهر / درود بر آفرینندگان گمنام فتح خرمشهر
نویسنده : بنیاد دلاوران ایران زمین(دلاویز) - ساعت ۱:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٧