بنیاد دلاوران ایران زمین( دلاویز )

من المؤمنین رجال صدقوا ماعاهدوالله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا

تشویق فرماندان گردان در مقر فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بجنورد 1367