بنیاد دلاوران ایران زمین( دلاویز )

من المؤمنین رجال صدقوا ماعاهدوالله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا

لطفاشهدا را رنگ نکنید! نمادهای ایثار و استقامت راحراج نکنید! روزی بایدپاسخ دهید؟
نویسنده : بنیاد دلاوران ایران زمین(دلاویز) - ساعت ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢٧
 

حسن یونسی، نایب رییس اول شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان، : «خیلی چیزها و خیلی ارزش‌ها در این سال‌ها نباید رنگی می‌شدند ولی وقتی کیسه آدم‌ها خالی می‌شود از هرچه در انبان دارند خرج می‌کنند. خواهش و خواهش، بگذارید چیزهایی برای این مردم بی‌رنگ باقی بماند. لطفا شهدا را رنگ نکنید». 
 
تصویری از ﺷﺐ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺭﻣﻀﺎﻥ در فضای مجازی منتشر شده است. در برابر شهدا شرمنده ایم
نویسنده : بنیاد دلاوران ایران زمین(دلاویز) - ساعت ۱۱:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢٧
 


 
 
ﺧﺪﺍﯾﺎ .. ﮐﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯿﺸﻮﺩ.. ﺻﺪﺍﯼ ﺗﺮﮎ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻬﺎﯼِ ﻗﻔﺴﻪ ﯼ ﺳﯿﻨﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻨﻮﯼ..
نویسنده : بنیاد دلاوران ایران زمین(دلاویز) - ساعت ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢٧
 

برگرفته از صفحه فیس سیدسعید صفوی/ ﺗﺼﻮﺭﺵ ﻫﻢ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮﺭﻡ ﻣﯿﮑﻨﺪ،ﻫﻮﺍﯼِ ﺩﺍﻍِ ﺟﻨﻮﺏ،ﻟﺒﺎﺱِ ﺗﻨﮓ ﭼﺴﺒﺎﻥ ﻭ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽِﻏﻮﺍﺻﯽ ﺩﺭﺳﺖ ﺗﺎ ﺯﯾﺮﻟﺒﺖ ﺭﺍ ﻣﺤﮑﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻩ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎﻫﺎﯼ ﺑﺴﺘﻪ ..ﺩﺭﺍﺯ ﺑﻪ ﺩﺭﺍﺯ ، ﮐﻨﺎﺭِ ﺭﻓﻘﺎﯼِ ﺟﻮﺍﻥﺯﺧﻤﯽ ﻭ ﺗﺮﺳﯿﺪﻩ ﺍﺕ ..ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ .. ﺗﯿﺮ ﺧﻼﺹ ﯾﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩ !؟؟..
ﺍﻣﺎ ..ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﺪﻭﺯﺭ ، ﻭﺣﺸﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻔﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ..ﺗﺮﺱ .. ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭ .. ﺩﺳﺘﻬﺎﯼ ﭘﺪﺭ .. ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺭﺍﺯﯼ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺍﻫﺮ .. ﮐﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﺍﺩﺭ .. ﮔﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﭖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺤﻞ .. ﺁﺏ ﯾﺦ ﮐﻪ ﺷﻘﯿﻘﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﺂﻭﺭﺩ ..ﺁﺥ .. ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻡ ﺑﺮﺱ .. ﺗﻨﻬﺎﯼِ ﺗﻨﻬﺎ ..ﺑﻠﺪﻭﺯﺭ ، ﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﺪ ..ﺧﺎﺍﺍﺍﺍﺍﮎ .. ﺧﺎﺍﺍﺍﺍﮎ
ﻧﻔﺴﺖ ﺭﺍ ﺣﺒﺲ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﻪ ﯾﺎﺩِ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﺮﯾﺪﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺁﺏ ..ﺻﺪﺍﯼ ِ ﻓﺮﯾﺎﺩﻫﺎﯼِ ﺧﻔﻪ ﯼ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ، ﻗﻠﺒﺖ ﺭﺍ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪﺑﺪﻧﺖ ﺭﻭﯼِ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺍﻍِ ، ﺯﯾﺮ ﺧﺎﮎِ ﺳﺮﺩ ، ﭼﺴﺒﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﻟﺒﺎﺱِ ﻏﻮﺍﺻﯽ ، ﺁﺗﺶ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ..ﺩﺳﺘﻬﺎﯼ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺗﮑﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﯽ ..ﺩﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡِ ﺑﺰﺭﮔﯿﺶ ، ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺻﺪﻗﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭ ﺭﺍ ﻃﻠﺐ ﻣﯿﮑﻨﺪ ..ﻫﻮﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﻧﯿﺴﺖ ..ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺍﺯ ﺩﺭﯾﺎ ﻣﯿﻬﻤﺎﻥِ ﺭﯾﻪ ﻫﺎﯼِ ﺧﺎﮎ ﻣﯿﮑﻨﯽ ..ﺍﻣﺎ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺧﺎﮎ ﻇﺎﻟﻢ ﺍﺳﺖ .. ﻫﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻭﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ ..ﺩﻟﺖ ﻧﻔﺲ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ..ﺭﯾﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﮔﺪﺍﯾﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ، ﺟﺮﻋﻪ ﺍﯾﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ..ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻧﻮﺍﺯﯼ ﻣﯿﮑﻨﯽ ..
ﻋﻤﯿﻖ ..
ﺍﻣﺎ ﺧﺎﮎ ..
ﻓﻘﻂ ﺧﺎﮎ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﯾﻪ ﺍﺕ ، ﮔِﻞ ﻣﯿﺸﻮﺩ ..
ﺧﺪﺍﯾﺎ ..
ﮐﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯿﺸﻮﺩ ..
ﺻﺪﺍﯼ ﺗﺮﮎ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻬﺎﯼِ ﻗﻔﺴﻪ ﯼ ﺳﯿﻨﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻨﻮﯼ ..
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯽ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻐﻠﺖ ﮐﻨﺪ ..
ﮐﺎﺵ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﻣﺤﮑﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﺴﺖ ..
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﺎ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ، ﺟﺎﻥ ﻣﯿﺪﺍﺩﯼ ..
ﻧﻪ ﻧﻔﺲ ..
ﻧﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﺯ ، ﺑﺮﺍﯼِ ﺟﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ..
ﮔﺮﻣﺎ ﻭ ﮔﺮﻣﺎ ﻭ ﮔﺮﻣﺎ ..
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺩﻟﻢ ﻣﺮﺩﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ..
ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻤﯿﺮﺩ ..
ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﻣﺮﺩﻧﺖ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮﯼ؟؟؟ !!!!


 
 
نگران نباش برادر ظریف! هرجادستها بسته میشود، تاریخ شکل میگیرد و گره ها باز میشود
نویسنده : بنیاد دلاوران ایران زمین(دلاویز) - ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢٧
 

پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات دفتر رییس‌جمهوری نوشت:
یک. رهبر معظم انقلاب می گویند با تمام توان از دولت حمایت می کنند و به مسوولان بلند پایه آن اعتماد دارند. اما مراسم تشییع شهدای مظلوم دفاع مقدس، و حضور حماسی و عاشقانه مردم، موجب سوء استفاده برخی و مجال توهین آشکار و توزیع سازمان یافته ی شبنامه ها و تراکت ها علیه همین دولت و مسوولان می شود. به جای عکس شهدا، پوسترهایی توزیع می شود که کمپین های سیاسی یا تخریبی را تبلیغ می کنند.

دو. همان حوالی و از تریبونی که باید ندای وحدت برخیزد؛ به رییس جمهور مورد تایید ملت و رهبری که زمان شهادت همین عزیزان؛ عضو شورای عالی دفاع، فرمانده پدافند کل کشور و همچنین رئیس ستاد قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ستاد فرماندهی جنگ) بوده، اهانت می شود. دوربین رسانه ای که از بیت المال اداره می شود، تابلویی را به تصویر می کشد که نوشته «شهدا شرمنده ایم ... که دکتر ظریف با قاتلان شما خوش و خندان است»! و ظریف تنها کمی آنطرف تر، بدون هماهنگی های مرسوم به دیدار دسته گل هایِ دست بسته ی میهن آمده است و آرام، می رود.

سه. شهدا ابزار نیستند؛ آرمانند. اگر حرفی می زنیم و پوستری برای شهدا می سازیم، باید بر محور وحدت باشد. آنقدر بفهمیم که آنها زنده اند و «زنده به گور» نشدند! بدانیم که باورهای سطحی و بهره برداری های عمیق، آن عزیزان را بدون ما به بهشت خواهد برد! و باور کنیم مصادره به مطلوب و استفاده از شهدا برای تسویه حسابها و طعنه های سیاسی، بزرگترین خیانت به آنهاست.

چهار. بصیرت؛ یعنی راه شهدا از نام آنها مهمتر است. یعنی پیروی از رهبر انقلاب. یعنی حواسمان باشد که جبهه یکی است و صحنه تغییر کرده. رهبری گفتند که فرزندان انقلاب و مردم در میدان مذاکره و در برابر دشمن حقا و انصافا و با منطق ایستادگی می کنند. چه بسا این 270 فرشته و 175 غواص آسمانی ما، امروز چنین گفتند: نگران نباش برادر ظریف! هر جا دستها بسته می شود، تاریخ شکل می گیرد و گره ها باز می شود.

پنج. دوباره سلام ای استخوانهای پوسیده و ای غریبهای بهارستان. بعد از 29 سال آمده بودید تا ما را دور هم جمع کنید. ما را ببخشید. شرمنده ایم که مصادره تان می کنند. شرمنده ایم.


 
 
دکتر روحانی دردیدارخانواده شهیدان مشایخی:حضور و فداکاری شهیدان منجربه حفظ کشورشد
نویسنده : بنیاد دلاوران ایران زمین(دلاویز) - ساعت ۸:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢۱
 

حجت‌الاسلام دکتر حسن روحانی در این دیدار که در فضایی صمیمی و معنوی برگزار شد، شهدا و خانواده آنان را مایه برکت و افتخار کشور توصیف کرد و خطاب به خانواده این شهیدان گفت که خداوند ان شاءالله اجر و توفیق فراوان به شما در دنیا و آخرت عنایت کند. رییس جمهوری با تاکید بر اینکه شهیدان و خانواده های آنان در طول هشت سال دفاع مقدس هیچ گاه حضرت امام(ره) را تنها نگذاشتند، اظهارداشت: خانواده شهدا با تربیت و تشویق فرزندان خود برای جهاد و شهادت در راه خدا، وظیفه بسیار بزرگی را انجام دادند و همین حضور و فداکاری شهیدان منجر به به حفظ کشور شد.

خانواده شهیدان مشایخی نیز با ذکر خاطراتی از چگونگی شهادت این شهیدان بزرگوار از دکتر روحانی به خاطر حضور در منزل شهدا و زنده نگه داشتن یاد و خاطر آنان قدردانی کردند. در این دیدار که حسین فریدون دستیار ارشد رییس جمهوری و حجت الاسلام شهیدی معاون رییس جمهوری در امور ایثارگران و رییس بنیاد شهید حضور داشتند، لوح تقدیری به رسم یادبود از سوی دکتر روحانی به خانواده این شهیدان تقدیم شد. شهید مرتضی مشایخی در سن ۱۷ سالگی و در عملیات والفجر مقدماتی به فیض شهادات نایل آمد و شهید مصطفی مشایخی نیز در عملیات والفجر یک در سن ۲۱ سالگی به فیض شهادت رسید. همچنین شهید مجتبی مشایخی که سال های طولانی اثرات ناشی از حمله شیمیایی را تحمل می کرد، در سال ۱۳۸۷ به خیل عظیم شهدا پیوست. 
 
مادرسه شهید و یک جانباز در قوچان چشم ازجهان فرو بست و به دیدارفرزندان دلاورش رفت
نویسنده : بنیاد دلاوران ایران زمین(دلاویز) - ساعت ٧:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۳/۱۸
 

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا-منطقه خراسان، پیکر حاجیه خانم صدیقه ظفردوست شهرکهنه مادر شهیدان حمید، محمد مهدی و عزیزاله و جانباز محمدتقی نظری با حضور مسئولین و خانواده‌های شهدا و ایثارگران در مشهد مقدس تشییع شد.

در این مراسم عابدین عابدی‌مقدم مدیرکل و قاسم ملک‌دار قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی و تنی چند از مسئولین استانی حضور داشتند.

پیکر این مادر والاقمام در حضور مسئولین و مردم شهید پرور شهرستان مشهد در حرم مطهر امام رضا(ع) تشییع و برای خاکسپاری به شهرستان قوچان زادگاه این مادر ایثارگر و صبور فرستاده شد.

لازم به ذکر است شهید بسیجی حمید نظری در 29 دی ماه 1365 و در منطقه عملیاتی شلمچه، برادرش محمد مهدی در 14 مهر ماه 1359 در منطقه سرپل ذهاب و در درگیری با ضد انقلابیون کومله و عزیزاله در تاریخ 23 تیر ماه 1361 درعملیات رمضان و در منطقه شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل شده‌اند.


 
 
سلام بر 175 غواص شهید ... برگرفته از صفحه فیس شهید علیرضا عاصمی کاشمر
نویسنده : بنیاد دلاوران ایران زمین(دلاویز) - ساعت ٥:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/۱٦
 


 
 
احسان باکری فرزندشهیدحمید باکری دریادداشتی درهمشهری جوان درباره 175شهید غواص
نویسنده : بنیاد دلاوران ایران زمین(دلاویز) - ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۳/۸
 

واکنش های مردم به آمدن پیکرهای «175شهید غواص دست بسته» خیلی ها را شوکه کرد و خیلی چیزها را عیان. واکنش ها برخی را آن چنان شوکه کرد که هنوز نفهمیده اند «ارزش های جامعه» فراتر از تصورات قراردادی و رسانه ای آن هاست. مردم بارها نشان داده اند «قهرمانان شان» را خارج از چارچوب ها و تصورات و متفاوت تر از خط کشی های مرسوم سیاسی و فرهنگی گرامی می دارند و بالاتر از این، آن‌ها نشان داده اند که همیشه حول «ارزش ها» گردهم جمع می شوند.

جامعه ای که این روزها درگیر چالش های اقتصادی است و چهره های سیاسی آن برای یار کشی های معمول و نشان دادن خود بر سر دیگران «فریاد» می زنند را شاید خیلی ها جامعه ای پراکنده بدانند. اما همین استقبال مردمی و خودجوش از «175 جوانمرد مظلوم» نشان داد که «عاملی» که جامعه را به «وحدت» و «انسجام» می رساند همین «شهداء» هستند.
شاید برای آن هایی که خود را متولی «فرهنگ شهادت» می دانند موجب تعجب باشد جوانانی خارج از چارچوب فکری، سیاسی و فرهنگی آن ها، این چنین مهربانانه و حماسی به بازگشت «175 شهید مظلوم» واکنش نشان داده اند.
در روزهایی که جامعه ی ایرانی بیش از همه چیز به «وحدت» و «هم‌دلی» نیاز دارد، باز این «برکت خون شهداست» که «وحدت» می آفریند و دل ها را بهم نزدیک می کند. «مظلومیت» شهدای عزیز به ویژه «175 غواص دریادل» به یاد همه ی ما می آورد که آن چیزی که برایش این همه «رشادت» و «ایثار» صورت گرفته «ایران اسلامی» است؛ «ایرانی» که این روزها بیش از همیشه نیازمند «هم دلی و تلاش» است.
برخی از متولیان رسمی اگر از اندکی هوشمندی برخوردار باشند می دانند نباید «فرهنگ ایثار و شهادت» را با نگاه های محدود و انحصاری پیگیری کنند. دل سوزان می دانند «شهدای وطن» برای همه ی مردم عزیز اند و این همه ی مردم، شامل همه ی کسانی می شود که با ما هم فکر و هم جهت هستند و یا با ما همراه نیستند. در نگاه و بیانات متولیان این امور نباید چنین احساس شود که «شهید و شهادت» منحصر به یک طیف و یک نگاه فکری است.
اگر مسئولین بدانند و بفهمند و بدانیم که همان قدر که برای یک دانشجو، طلبه و بسیجی و خانم خانه دار داخل کشور، «شهداء» عزیز و بزرگند که برای یک ایرانی دانشجو و پزشک و کارآفرینی که حتی شاید چندسالی از عمر خود را در وطن اش نگذرانده است، قطعا فعالیت ها، برنامه و نگاه شان موثرتر از تلاش های فعلی شان می شود.
واکنش های خود جوش مردم به بازگشت «175 غواص شهید» به همه ی مان نشان داد «فرهنگ ایثار شهادت» مقدس تر از آن است که هزینه ی درگیری های سیاسی و گروهی و جناحی شود


 
 
شیرمردان دلیر و مدافعان شرف، استقلال و تمامیت ارضی سرزمین دلاورخیز ایران زمین
نویسنده : بنیاد دلاوران ایران زمین(دلاویز) - ساعت ۸:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٥
 


 
 
عین وصیت شهید مهندس حمید باکری حک شده با قرائت فاتحه به روح پاک شهیدان
نویسنده : بنیاد دلاوران ایران زمین(دلاویز) - ساعت ٩:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/۳
 


 
 
( تصاویر ) رهبر انقلاب در کنار شهید جهان‌آرا
نویسنده : بنیاد دلاوران ایران زمین(دلاویز) - ساعت ٤:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/۳
 

پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR به‌مناسبت فرارسیدن سوم خردادماه سالروز آزادسازی خرمشهر از چنگ رژیم بعث عراق، تصاویری از شهید محمد جهان‌آرا در کنار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را در دوران دفاع مقدس منتشر کرد. 
 
فرمانده سپاه امام رضا(ع):به هیچ کشوری اجازه دخالت درامورداخلی‌مان را نخواهیم داد
نویسنده : بنیاد دلاوران ایران زمین(دلاویز) - ساعت ۳:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/۳
 

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)-منطقه خراسان، سردار غلامرضا احمدی صبح امروز در صبگاه مشترک نیرو‌های مسلح که در پادگان شهید برونسی برگزار شد، با  یادآوری حماسه‌ها و دلاوری‌های 8 سال دفاع مقدس، اظهار کرد: امیدواریم پیام چنین مراسماتی ادامه راه و رسم امام خمینی(ره) و شهدای کشورمان باشد.

وی ادامه داد: در آزادسازی خرمشهر جزء خدا هیچکس پشتیبان ما نبود، امام خمینی(ره) با امید به پشتیبانی خدا، به رزمندگان و نیرو‌های مسلح فرمان می‌دادند که منجر به خلق حماسه‌های بی‌نظیری شد که توسط هیچ یک از دشمنان ما قابل پیش بینی نبود.

احمدی اضافه کرد: دستی که در دوران مقدس به رزمندگان کمک می‌کرد امروز پشتیبان و حامی ملت و جمهوری اسلامی ایران است، در حال حاضر شرایط نسبت به زمان دفاع مقدس تغییر کرده است و کشورمان بسیار نقش پررنگ تری در منطقه و دنیا دارد.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) با اشاره به اینکه میدانی که روزی مسئولیت ما فقط در آن آزاد سازی خاکمان و خرمشهر بود امروزه هزاران کیلومتر وسیع‌تر شده و به مرز مستکبرین جهان برای دفاع از مظلومین تبدیل شده است، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به هیچ کشوری اجازه دخالت در امور داخلی‌اش را نخواهد داد و در هر نقطه از جهان برای دفاع از مظلومین و ستم دیدگان تلاش خواهد  کرد .


 
 
روزنامه قانون امروز به احترام کشف پیکر مطهر 175 غواص شهید، طرح به جای طنز
نویسنده : بنیاد دلاوران ایران زمین(دلاویز) - ساعت ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢
 

می‌رسند   از کرانه‌های جنوب/ عاشقانی ز کاروان حضور
فاتحان گریوه‌های خطر /  شاهدان شکوه شط عبور

فوج در فوج ، خیل پروانه/  دست در دست و شانه بر شانه
دل به دریا زده غریبانه /  غرقه در آب و خاک و آتش و نور

بوی پیراهنی که می‌آید /  نور چشم است ، لیک می‌ترسم
چشم ِ در انتظارِ مادرها  / همچو یعقوب ، گردد از غم ، کور

مادرانی بزرگ ، چون دریا/  مادرانی به سوگواری شام
پدرانی چو رعد ، پر فریاد/ گرچه مانند آفتاب ، صبور

بعد از آن روزهای طوفانی /  بعد از آن سال‌های طولانی
لشکر سروهای ایرانی/  می‌رسد با شمیم شیون و شور

صد و هفتاد و پنج شیر دلیر/  صد و هفتاد و پنج میر و امیر
صد و هفتاد و پنج زخم شرف /  صد و هفتاد و پنج کوه غرور

صد و هفتاد و پنج گل دسته  /  دستها – مثل چشم‌ها- بسته...
چشم ایران به اشک بنشسته /  در غم یاس‌های زنده به گور...

 علی هدیه لو


 
 
استاندار خراسان رضوی روز پاسدار و جانباز را به پاسداران و جانبازان تبریک گفت.
نویسنده : بنیاد دلاوران ایران زمین(دلاویز) - ساعت ٥:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢
 

استاندار خراسان رضوی طی پیامی روز پاسدار و جانباز را به پاسداران حریم ولایت و جانبازان سرافراز استان خراسان رضوی تبریک گفت.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا-منطقه خراسان، در پیام علیرضا رشیدیان آمده است : فرا رسیدن اعیاد شعبانیه و روزهای گرانقدر پاسدار و جانباز را به همه ارادتمندان سرور آزادگان حضرت حسین بن علی (ع) و برادر وفادارش حضرت ابوالفضل (ع) تبریک می گویم.


وی نامگذاری سالروز میلاد خجسته سرور جوانان بهشت و قهرمان حماسه کربلا به عنوان روز پاسدار و گزینش میلاد علمدار کربلا به عنوان روز جانباز را نشانه ای از پیوند عمیق انقلاب اسلامی با سرزمین نینوا و ستاره های تابناک آن دانست.

در ادامه پیام استاندار خراسان رضوی آمده است:


اگر انقلاب خونرنگ اسلامی ایران از دریای زلال ایثار، گذشت، همت و مردانگی کربلا سرچشمه گرفته است، بدون شک پاسداران فداکار و جانبازان جان برکف نیز تجلی همین مشی و منش بوده و هستند و در روزهای پس از 22 بهمن 57، در تمام عرصه های نبرد حق علیه باطل، حافظ و مدافع مرزهای عقیدتی نظام بوده اند.


 
 
رشیدیان، استاندار خراسان رضوی: جانبازان ذخیره‌های ارزشمند دانشگاه جهاد هستند
نویسنده : بنیاد دلاوران ایران زمین(دلاویز) - ساعت ٥:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢
 

با حضور استاندار استاندار خراسان رضوی مراسم تجلیل از جانبازان بالای 70 درصد استان و خانوداه هایشان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)-منطقه خراسان و به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علیرضا رشیدیان در این مراسم با بیان اینکه خاستگاه اصلی انقلاب اسلامی ارزش‌های الهی و اعتقادی، وحی، کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) است، گفت: معلم اصلی انقلاب امام حسین(ع) و یاران باوفایشان و مدرسه آن کربلا است.

وی شهدا و جانبازان را درس آموختگان این مدرسه دانست و اظهار کرد: جانبازان به عنوان ذخیره‌های ارزشمند دانشگاه مجاهده وارد میدان مبارزه با دشمنان شده و با خداوند متعال معامله کردند.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه جانبازان با تحمل سختی‌های دنیایی در مسیر حضرت ابوالفضل العباس(ع) حرکت کردند، تصریح کرد: در نتیجه حرکت آنان در مسیر حق،  نصرت الهی نازل و کشور از هشت سال دفاع مقدس سربلند و پیروز بیرون آمد.


 
 
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد؛ جشن بزرگ حامیان صلح همزمان با روز آزادسازی خرمشهر
نویسنده : بنیاد دلاوران ایران زمین(دلاویز) - ساعت ٥:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢
 

جشن بزرگ حامیان صلح همزمان با روز آزادسازی خرمشهر و اعیاد شعبانیه در دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می‌شود.
 
به گزارش خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، این مراسم با حضور سردار سرتیپ، حاج مرتضی قربانی، مشاور رئیس ستاد کل نظام اسلامی و رئیس سازمان موزه انقلاب و دفاع مقدس و روایتگری سردار باقرزاده، از هشت سال جنگ تحمیلی برگزار می‌شود.
 
این یادواره شنبه، دوم خرداد ماه، از ساعت 14.30 در سالن همایش‌های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، در مجتمع فرهنگی این دانشگاه، جنب مزار شهدای گمنام برگزار می‌شود.


 
 
عکس/ بازگشت ۲۷۰ شهید دفاع مقدس به خاک وطن‎
نویسنده : بنیاد دلاوران ایران زمین(دلاویز) - ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢