بنیاد دلاوران ایران زمین( دلاویز )

من المؤمنین رجال صدقوا ماعاهدوالله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا

سال روز آزادسازی خرمشهر گرامی باد
نویسنده : بنیاد دلاوران ایران زمین(دلاویز) - ساعت ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٢
 


 
 
سالگرد آزادی خرمشهر به دست رزمندگان اسلام و به یاری خداوند بر فاتحان شهر مبارک
نویسنده : بنیاد دلاوران ایران زمین(دلاویز) - ساعت ۱:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٢
 

یا که شهر بی تو ما را حبس می شود

ممد نبودی ببینی ...
ممد بیا که جهان ، جهان آرایی دیگر می طلبد
ممد بیا که آرایش و آرامش شهر از تو بود
ممد بیا که کوچه و پس کوچه های شهر دلتنگ تو می شود
بیا که شهر بی تو ما را حبس می شود
یاد وخاطره شهید محمد جهان آرا شیربیشه ی خرمشهر و بچه های کوچه و پس کوچه های خرمشهر گرامی باد.